Passport. “El món dels idiomes”

Passport. “El món dels idiomes”
Idioma:
Català

Format:
Periòdic tabloide

Àmbit:
Catalunya

Periodicitat:
Tres números per curs lectiu

Sortida Suplement de
Març Guia Ensenyament
Món Universitari
Juny Guia Ensenyament
Món Universitari
Setembre Guia Ensenyament
Món Universitari
Revista Másteres y Postgrados
Món Empresarial

Tancament prop. núm.:
Juny 2017

Missió: potenciar l’estudi d’idiomes com a element diferenciador en la trajectòria professional.

Contingut:
Consells: vida institucional, opinió directors RRHH, etc.
Formació: aplicació als plans d’estudi, metodologies d’aprenentatge, titulacions existents, etc.
Mapa Escoles: mapa d’escoles d’idiomes públiques i privades.
Finançament: convalidació de crèdits, programes subvencionats, etc.
Curiositats: idiomes més estudiats, mitjana d’edat, etc.

 

Difusió
Públic objectiu
Preuniversitaris, estudiants universitaris i professionals en actiu.Tirada
40.000 exemplars

Distribució

Març Saló Ensenyament, Futura, Universitats
Juny Selectivitat, Instituts, Universitats
Setembre Universitats, Quioscs Catalunya
Saló Ensenyament

Combinació de mitjans

Cartelleria Setmana dels Idiomes
Publicitat exterior de col·locació durant període lectiu a les universitats d’Espanya.

Online
Veure la publicació completa