Guia FEHR

Guia FEHR
Idioma:
Castellà

Format:
Llibre DIN A4 210 x 297

Àmbit:
Nacional

Periodicitat:
Anual

Tancament prop. núm.:
Maig

Missió: La Guia és una eina especialitzada de comunicació que té com a objectiu informar sobre els proveïdors i serveis, d’una manera útil i fàcil, a les 75 Associacions i als seus més de 120.000 establiments associats.

logo-FEHR

Difusió
Públic objectiu
Empresaris i professionals del sector de l’hostaleria.Tirada
15.000 exemplars

Distribució

Mailing
120.000 Associats de FEHR
75 Associacions Provincials de FEHR
Principals Fires d’Hostaleria i Restauració
Accés a més de 50.000 empreses del Sector i associades de FEHR mitjançant www.fehr.es
www.hosteleriadigital.es
Saló Alimentaria Barcelona

Combinació de Mitjans

Edició Digital
www.guiafehrproveedores.com
www.hostelmedia.net
www.fehr.es
www.hosteleriadigital.es

Revista La Hostelería
Guia de serveis i proveïdors del sector.

monedit_adm