Producció Editorial

Producció Editorial

Serveis Editorials:

Redacció, Edició, Traducció, Disseny, Maquetació, Fotografia, Infografia, Il·lustració, Impressió, Manipulació i Distribució de Revistes Corporatives.

Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a produccion@komunicakit.com