Seleactiva’t / Seleactívate


Idioma:
Edició en Castellà
Edició en Català (Encartada a Guia Ensenyament)

Format:
Periòdic tabloide

Àmbit:
Catalunya, Comunitat de Madrid i principals províncies

Periodicitat:
– Juny
– Setembre (2ª distribució)

Missió: orientar a l’estudiant en el seu futur estudiantil i professional respecte a l’elecció de cicles formatius i estudis universitaris.

Contingut:
Selectivitat: formes de millorar el rendiment escolar.
La Universitat: notes de tall, esquema de carreres, pla de Bolonya, etc.
Formació Professional: esquema, sortides professionals, etc.

 

Difusió
Públic objectiu
Estudiants preuniversitaris que afronten la selectivitat i que són a punt de començar la universitat

Tirada
20.000 exemplars

Distribució

Lliurament en mà
Selectivitat Madrid
Selectivitat Catalunya
Selectivitat principals províncies
Lliurament en mà + Expositors
Saló Ensenyament
Saló Ensenyament

Combinació de mitjans Acció Selectivitat

Flyers / Bosses
Lliurament en mà en punts estratègics seleccionats sobre la base de l’anunciant

Cartelleria Setmana Selectivitat
Publicitat exterior de col·locació durant la setmana de selectivitat de Juny i Setembre de cartells en els panells de dins de les universitats properes a les aules de examinació de la selectivitat

Online
Veure la publicació completa