Promoció i Publicitat

Planificació de Mitjans: Disseny de campanyes per aconseguir visibilitat i presència en diversos sectors i connectar amb el teu target. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a comercial@komunicakit.com

Continguts Redacció

Recepció de notes de premsa: Selecció de notícies sobre actualitat, informes, estudis o propostes d’entrevistes d’interès per al lector. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a redaccion@komunicakit.com

Producció Editorial

Serveis Editorials: Redacció, Edició, Traducció, Disseny, Maquetació, Fotografia, Infografia, Il·lustració, Impressió, Manipulació i Distribució de Revistes Corporatives. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a produccion@komunicakit.com