Aedipe Catalunya

Aedipe CatalunyaIdioma:
Català i castellà

Format:
Revista DIN A4

Àmbit:
Catalunya

Periodicitat:
Quadrimestral

Tancament prop. núm.:
Febrer 2017

Missió: Difusió de coneixements i eines per ajudar en la labor professional dels directors i desenvolupament de persones.

Contingut:
Parlem: opinions dels associats.
És nou / Aedipecat: novetats, acords i convenis de Aedipe Catalunya.
Opina / ExpliCat / Aprofundeix: entrevistes a experts, reportatges i articles en profunditat.
Mou-te: activitats organitzades per Aedipe Catalunya.
Llegeix: crítica de llibres especialitzats en RRHH.

Difusió
Públic objectiu
Professionals de nivell directiu vinculats a la funció d’adreça i desenvolupament de persones a Catalunya (mailing)
Entrega en mà als principals esdeveniments organitzats per Aedipe Catalunya

Tirada
2.000 exemplars

AEDIPE

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas AEDIPE Catalunya
Aedipe Catalunya es una de las 8 agrupaciones territoriales que conforman la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Creada el año 1.965, conjuntamente con las agrupaciones de Madrid y Bilbao, agrupa actualmente más de 3.500 profesionales del área de los Recursos Humanos, en representación de 1.700 empresas. De estos profesionales, prácticamente 1.000 pertenecen a Aedipe Catalunya.
Se trata de una Asociación Profesional, privada e independiente, sin ánimo de lucro, que aglutina todas aquellas personas que se dedican a actividades relacionadas con la función de Personal y Recursos Humanos.

Online
Veure la publicació completa