Guia Ensenyament

Guia Ensenyament
Idioma:
Català

Format:
Periòdic tabloide

Àmbit:
Catalunya

Periodicitat:
Bianual

Sortida Suplements
Març Passport
Juny Seleactiva’t + Passport
Setembre
(2ª distribució)
Seleactiva’t + Passport

 
Missió: orientar a l’estudiant en el seu futur estudiantil i professional respecte a l’elecció de cicles formatius i estudis universitaris.

Contingut:
Escola: formes de millorar el rendiment escolar.
La Universitat: sistemes d’accés, actualitat, preparació, etc.
Formació Professional: esquema, sortides professionals, etc.
Professions: entrevistes, col·legis professionals, nivell d’atur, etc.
Descobreix: enquesta competències/habilitats personals, oci, cultura, etc.

 

Difusió
Públic objectiu
Estudiants preuniversitaris que són a punt de començar la universitatTirada
20.000 exemplars

Distribució

Mailing + Retirada
Especifica Instituts
Lliurament en mà + Expositors
Març Saló Ensenyament
Juny Selectivitat
Setembre
(2ª distribució)
Selectivitat
Saló Ensenyament

Combinació de mitjans

Flyers / Bosses
Lliurament en mà en punts estratègics seleccionats sobre la base de l’anunciant, Saló de l’Ensenyament o Selectivitat

Cartelleria Setmana Selectivitat
Publicitat exterior de col·locació durant la setmana de selectivitat de Juny i Setembre de cartells en els panells de dins de les universitats properes a les aules de examinació de la selectivitat

Online
Veure la publicació completa