Món Universitari

Món Universitari
Idioma:
Català

Format:
Periòdic tabloide

Àmbit:
Catalunya

Periodicitat:
Tres números per curs lectiu

Sortida Especial
Març Màsters, cursos i postgraus
Maig Segones carreres + Màsters oficials
Setembre (2ª distribució) Segones carreres + Màsters oficials

Missió: orientar a l’estudiant en el seu futur estudiantil respecte a l’elecció de formació superior, ja siguin màsters, postgraus o cursos d’especialització.

Contingut:

L’entrevista: personatge referent, capdavanter d’opinió, etc.
Actualitat: novetats de la universitat.
D’interès: sortides professionals, tendències comprat, creixement personal, etc.
Especial: entrevistes directors màster, professors, estudiants, etc.
Oci: informació d’utilitat per al jove.
 
 

Difusió
Públic objectiu
Estudiants universitaris
Tirada
20.000 exemplars
Distribució

Expositors
Universitats de Catalunya
Lliurament en mà
Saló de l’EnsenyamentFutura
Saló Futura

Combinació de mitjans

Cartelleria Setmanal – Targetitzades
Publicitat exterior de col·locació durant el període lectiu en els panells de dins de les universitats d’Espanya

Online
Veure la publicació completa