Catàleg Saló de l’Ensenyament – Saló dels Màsters i Postgraus (Futura)

Catàleg Saló de l'Ensenyament - Saló dels Màsters i Postgraus (Futura)
Idioma:
Català-Castellà

Format:
DIN A5 Color

Àmbit:
Nacional i Internacional

Periodicitat:
Anual

Diaris Oficials Salons:
Guia Ensenyament
Món Universitari
Másters & Postgrados
Passport El món dels Idiomes
Seleactiva’t
Món Docent

Missió: Guiar en l’espai i ordenar els expositors per sector per tal de facilitar la cerca al visitant.

Contingut:
Saló Ensenyament: Estudis universitaris, Estudis de formació professional i ocupacional, Altres estudis superiors, Estudis complementaris, Estudis d’idiomes, Serveis a l’educació, Saló dels Idiomes – ASEPROCE, Espài Ciència.
Futura: Universitats, Escoles de negocis, Centres de formació continuada i desenvolupament directiu, Consultors de Recursos Humans, Entitats bancàries i financeres, Col·legis professionals, Fundacions i Portals educatius.

Difusió del Catàleg
Públic objectiu
Saló Ensenyament: Pares, educadors i joves a partir de 15 anys, interessats en assessorar-se i conèixer els estudis que es poden emprendre després d’acabar l’ensenyament secundari obligatori (ESO).
Futura: Graduats i professionals buscant ampliar la seva formació per ser més competitius.

Tirada
10.000 exemplars

Distribució

Dins el Saló:
1-Saló Ensenyament: 200 expositors (10 catàlegs per expositor) + 75.000 visitants (estudiants, pares i professors)
2-Futura: 50 expositors (10 catàlegs per expositor) + 6.500 visitants
Saló Ensenyament

Combinació de mitjans

Online
Veure la publicació completa